Rots en Water:

Training in weerbaarheid, wilskracht en zelfvertrouwen

Wanneer Rots en Water in evenwicht zijn, kan je opkomen voor jezelf (rots) en toch respectvol rekening houden met de andere (water)!

In de huidige maatschappij worden mensen steeds vaker geconfronteerd met uitdagingen die zowel innerlijke kracht als samenwerkingsvermogen vereisen. De Rots en Water training speelt in op deze behoefte. De basisgedachte is simpel, maar diepgaand: het balanceren tussen je eigen kracht (Rots) en de kunst van het samenwerken (Water).

Allereerst vertrekken we vanuit de kracht IN jezelf. Vervolgens leer je in contact met anderen je eigen krachten en grenzen ontdekken en op gepaste wijze aangeven wat je wel en niet wil. Deze training geeft een boost zelfvertrouwen.

Het programma is opgebouwd rond 2 begrippen: Rots en Water.

Aan de ene kant staat ROTS voor het kunnen aangeven van eigen grenzen, doelgericht zijn en een eigen weg kunnen gaan. Als je te veel rots bent, krijg je sneller ruzie of problemen met de mensen om je heen.

Aan de andere kant staat WATER staat voor contact maken, kunnen luisteren, samen naar oplossingen zoeken en de grenzen van de andere respecteren. Als je te veel water bent, houden mensen minder rekening met jou. Wanneer je beide kunt, heb je steeds de keuze om gepast te reageren. Daarnaast wordt deze training ook ingezet bij pesten, faalangst of zelfbeheersing.

Het is dus de kunst om Rots en Water in harmonie te brengen. Om stevig in je schoenen te staan, maar ook open te staan voor de wereld om je heen. Om jezelf te zijn, maar ook deel te maken van een groter geheel.

Het trainingsprogramma is meer dan alleen theorie. Het is een actieve en dynamische ervaring. Vanuit beweging, spel en reflectie leer je je eigen rots- en waterkwaliteit kennen. Spelenderwijs ontwikkel je meer zelfbeheersing en zelfvertrouwen en samenwerken. Niet alleen door te bewegen, maar ook door hierop te reflecteren, ontdekken we meer over ons lichaam en onszelf. Bovendien, door actief naar elkaar te luisteren en kijken, leren we hoe we Rots en Water in balans te brengen.

Elke sessie is een kans om te leren en te groeien. Deelnemers worden aangemoedigd om te reflecteren op hun ervaring, om dieper inzicht te krijgen in hun eigen gedrag en reacties. De Rots en Water training is een reis naar het hart van wie je bent en hoe je je verhoudt tot de wereld om je heen.

Vooral geschikt voor mensen die:
Tijdens onze sessie leer je:

Praktisch

Ik geef deze trainingen aan verschillende leeftijdsgroepen. Ze kunnen niet alleen worden georganiseerd in scholen, maar ook als naschoolse activiteit of tijdens kampen. Daarnaast kom ik in voorzieningen voor mensen met een beperking of andere kwetsbare doelgroepen.

Mocht je interesse hebben of meer willen weten over deze trainingen, dan bekijken we samen de mogelijke opties. Uiteraard beantwoord ik ook al je praktische vragen.

Rots en Watertraining in Lier

School: Klimop - Mechelsestraat 25, 2500 Lier
 • Start groepstraining voor leerlingen van 9 tot 12 jaar.
 • We oefenen in kleine groepjes van 5 tot 15 leerlingen.
 • De reeks loopt gedurende 7 dinsdagnamiddagen van 15.45u tot 17u.
 • De lessen gaan door op:
  • 19 september (eerste les)
  • 3, 10 en 17 oktober
  • 7 en 14 november
  • 5 december (laatste les)
 • Inschrijven kan tot 15 september 2023 via het contactformulier of door te mailen naar rut@levensruimte.be.
 • De prijs voor de hele groepstraining is € 100. Betalen voor 15 september 2023 op het rekeningnummer van Levensruimte: BE89 9733 5578 1785. Vermeld zeker de naam van de deelnemer!
 • De training gaat door vanaf er minimum 5 deelnemers meedoen en maximum 15 leerlingen.